tamprus

tamprus
tamprùs, -ì adj. (4) Jn 1. Sut, M, Jn, , Rtr, Š, 625, stangrus, elastingas: Šitas lankelis labai tamprus (atsparus) J.Jabl. Tamprùs diržas Sl. Tamprì spyruoklė NdŽ. Tamprumi čia vadiname tą medžią, kuris it plienas sulenktas vėl atgal grįžta į pirmykštį tiesumą . Absoliučiai tamprių medžiagų palyginti retai pasitaiko . Gumos tokios tam̃prios įveržė Jrb. Tamprì guma ilgiau laiko Skdv. Tampri skūra sunku ištempt Ppr. Išbrinkusių sėklų gemalai pasidaro tamprūs ir laužiant netrupa . Tamprios stygos kanklių mano, jas užgaunu nejučia B.Sruog. | Tamprùsis svyravimas FzŽ334. Skysčiu gali sklisti tik išilginės tampriosios bangos .
tam̃priai adv.; Rtr.
2. standus, kietas: Morta jaučia šiltą, tamprų dukters kūną J.Avyž. Tam̃prios krūtys NdŽ. Jo raumenys jau daug tampresni Vd. Tampresnis medis nesprogsta greit pavasarį J. Tamprusis (raudonkotis) baravykas – Boletus bovinus – auga smiltinguose spygliuočių miškuose . Kviečiai pry tampriõs žemės auga Grd. 3. nelankstus: I tos šakos tokios y[ra], tam̃prios Ms. Tampri (sunkiai kuliami) javai G115. Linai neatstovinti tamprì minti, nemeta spalio Varn. Pirštai pasidarė tam̃prūs [nuo šalčio] . Šerno oda stora, plaukas tankus ir tamprus sp. | prk.: Sakės negalįs tamprių prisakymų vieros katalikų išpildyti M.Valanč. 4. LL80, 485 tąsus, netrapus, kaip guminis: Kartais krekmolą ne visą sudedu [į didžkukulių tešlą], kad nebūt teip tam̃prūs Vdžg. Tamprì tešla kaip tik dėl virtienių Jnš. Kraliko tamprì mėsa Plv. Kokie tie obuoliai tam̃prūs – lyg sudiržę, kai išraugyti Jrb. Varškė baisiai tamprì, parkaityta Jrb. 5. kuris lengvai tempiasi, lankstosi: gali pasilankstyti, tamprì kauleliai DūnŽ. Tamprì ta armonikikė DūnŽ.minkštas, liaunas: Geri linai, tamprì minti DūnŽ. 6. glaudžiai suleistas, kietai prisispaudžiantis, tvirtai suveržiantis, įtemptas: Tam̃prios yra žirklės Všv. Tokių tamprių̃ dangčių buvo, o dabar nė vieno. Kur jie dingo? Jrb. Tamprèsnis ka būtum [šniūras], pryverža DūnŽ. | prk.: Lengva širdimi, nemažu ūpu, tampriu žingsniu pasileido iš miškelio parugėn Vaižg.
tam̃priai adv. Ps, Prk, Klp: Tampriai užeina viršus kubilo, užsivožia J. Tampriai stovi vinis įkalta, t. y. nekledaruoja J. Tekinis ant ašies tam̃priai užeina ž. Tam̃priai suleisk mašiną, kad javai smikiai lįstų Plng. Tei tam̃priai suveržė, ka nė atrišt negaliu [p]Vdk. Veržlankį reik tam̃priai priveržti Krp. Tampriaũ eina siūlas, su šrūbu pasuku DūnŽ. Virvę laikyk tam̃priai įtempęs Pgr. Taip tampriai nesiveržk diržo J.Jabl. Kamūlį taip tam̃priai suvijo, kad negal adatos įsmeigti Skdv. Ko taip tam̃priai užveržei tą mazgą – negal nė išnarpliot Rs. Reik rūgšto pieno uždėti, užrišti tam̃priai i eiti pri daktaro [gyvatei įkirtus] Krž. Išgręžk sieno[je] su grąžtu kiaurynę, įdėk [pinigą] i tam̃priai užkalk! Nv. Jai labai tam̃priai sudėjo tuos dantis Jrb. Knygas tampriai sudėti J. Tam̃priai prikrovė druskos saiką, o svorio nėr Lk. Tam̃priai įsirėžę raumenys NdŽ. Ištęsė ją (ranką) teip tam̃priai, jog, pagal pranašą, galėjo būt kiekvienas kaulas ypačiai suskaitytas DP176. | Tam̃priai pro akis prasibrovė Vn.aptempiantis, ankštas: Tamprūs batai ž. Šarkai yra per tampri G103. Tampri čebatai G115.
tam̃priai adv.: Tam̃priai įaviau batus Tv.kuris sunkiai, kietai darinėjasi: Tamprì spyna NdŽ. Tam̃prios durys NdŽ.
×7. kng. glaudus, artimas: Tam̃prūs santykiai 1, NdŽ. Tarp jų niekuomet nebuvo tampraus dvasinio ryšio J.Avyž.
tam̃priai adv.: Norėčio, idant dar tampriaus ryšiai tavo mane su tavim sujungtų M.Valanč.
8. , NdŽ, Kl, Krp kuris kietų nasrų, sunkiai valdomas (apie arklį): Tamprus arklys (negalima atsukti) Pln. 9. Šmk, Skr stiprus, tvirtas, ištvermingas, energingas: Tas vyrukas tamprùs, jis jo nepaims Vdk. Paskyrė jims cisterų zokono vyrą, aitrį dievmeldį, tamprį S.Dauk. Kurie guodų išpažinimą buvo priėmę, karstė kaipo eretikus ir tamprius pagonis S.Dauk.
tam̃priai adv.: Draugus savo tampriai laikė, nieko pikto neleido daryti M.Valanč. Ilgą laiką įgulė gynės tampriai S.Dauk. Norėdami stipresniai ūkės rėdą suvaržyti ir tampresniai tautos savo neprietelius ramdyti, suvadinusiu svietą į Parusnę S.Dauk.
10. NdŽ atkaklus: Ans yra tamprus pry mokslo, kalbos J. 11. smarkiai veikiantis, intensyviai pasireiškiantis(?): Tai yra tampri ir didė pagunda sielojimas apie peną ir apie reikalus to pasaulio DP125. 12. M sunkiai suvokiantis: Tamprus kūdikis G115. Tamprì galva NdŽ. 13. tinkamas, tikras (?): Nėr tampresnės receptos ant meilės, kaip yr mylėt DP508. 14. NdŽ opus, jautrus.
◊ tam̃prų sprándą turė́ti būti atkakliam, tvirtam: Žemaičių tauta tura didžiai tamprį sprandą S.Dauk.
tamprì širdìs apie nejautrų, kietaširdį žmogų: Tamprì širdìs, kuri nėmaž nesusiminkština Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tamprus — tamprùs, tampri̇̀ bdv. Tampri̇̀ spyruõklė, gumà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • visiškai tamprus susidūrimas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. perfectly elastic collision vok. vollkommen elastischer Zusammenstoß, m rus. идеально урпугое столкновение, n pranc. collision parfaitement élastique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • tampri — tamprùs, tampri̇̀ bdv. Tampri̇̀ spyruõklė, gumà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tamprumas — tamprùmas sm. (2) 1. LL179, Jš, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, GTŽ, MedŽ164 → tamprus 1: Medžiagos savybė deformuotis, kai ją veikia išorinės jėgos, ir atstatyti savo pirminę formą, kai jėgos nustoja veikti, vadinama tamprumu rš. Tamprùmas priešingas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tambrus — tambrùs, ì adj. (4) 1. žr. tamprus 5: Kokios tam̃brios tos medžiagos DūnŽ. 2. žr. tamprus 6. tam̃briai adv.: Tam̃briai, su sprandžina įtaisyti varčiukai Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Elastik — elastikas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Labai tamprūs tekstūruoti cheminio pluošto siūlai ir jų gaminiai. Elastikas naudojama sporto aprangai gaminti, pvz., rogutininkų kostiumams. kilmė gr. elastikos – tamprus atitikmenys …   Sporto terminų žodynas

  • elastic — elastikas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Labai tamprūs tekstūruoti cheminio pluošto siūlai ir jų gaminiai. Elastikas naudojama sporto aprangai gaminti, pvz., rogutininkų kostiumams. kilmė gr. elastikos – tamprus atitikmenys …   Sporto terminų žodynas

  • elastikas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Labai tamprūs tekstūruoti cheminio pluošto siūlai ir jų gaminiai. Elastikas naudojama sporto aprangai gaminti, pvz., rogutininkų kostiumams. kilmė gr. elastikos – tamprus atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

  • эластик — elastikas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Labai tamprūs tekstūruoti cheminio pluošto siūlai ir jų gaminiai. Elastikas naudojama sporto aprangai gaminti, pvz., rogutininkų kostiumams. kilmė gr. elastikos – tamprus atitikmenys …   Sporto terminų žodynas

  • apytampris — apytampris, ė adj. (1) gana tamprus: Apytamprė tešla Pgr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”